logo

case som skapat


goda resultat

case: kampanj

”Jag kanske skulle börja träna efter årskiftet?" är en fråga som många ställer sig under decembers sista dagar. Men hur får man folk att ta tag i sin träning och fullfölja sina löften?

Mörby Centrum ville hjälpa invånarna i området på traven. Med en mängd verksamheter som inryms i köpcentret, finns något för alla oavsett träningsform. Detta var något Telegraf tog tillvara på när allt från kampanjmaterial som vepor, affischer och annonser till samplingsaktiviteter och material för digitala kanaler arbetades fram.

Allt var samlat under kampanjtemat ”Hitta formen!”.

Mörby Centrum
Mörby Centrum